ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧

រកឃើញហើយ...! នេះជាមូលហេតុដែលកសិផលខ្មែរ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ថោកទៅៗ (មានវីដេអូ)

2017-07-02 17:08:29     928     VD7 News

រកឃើញហើយ...! នេះជាមូលហេតុដែលកសិផលខ្មែរ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ថោកទៅៗ។ សូមស្ដាប់គាត់និយាយទាំងអស់គ្នា។ សូមបងប្អូនជួយ Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយៗ ឲ្យបានលឺដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំផង។ សូមជួយ Share ផងណា