ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ មាន​កិច្ច​ ពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធ National Single Window និង Port EDI

2017-03-20 06:14:39     310     រ័ត្ន

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយក កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងថ្នាក់ដឹកនាំ បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ JICA Mission Team ដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធ National Single Window និង Port EDI នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧។

ដកស្រង់ពី៖ PAGE.កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ.កែសម្រួល​ដោយ​៖ ទុយ​ ហ៊ួត​.VD7