ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧

ត្រូវការដីជាប់មាត់ទឹក នៅក្រុងព្រះសីហនុ

2017-05-18 03:48:06     449     កូននាគខ្មៅ

ដីក្រុងព្រះសីហនុ% មានភ្ញៀវត្រូវការដីជាប់មាត់ទឹក ដែលមានទីតាំង នៅក្នុងទឹកដីក្រុងព្រះសីហនុ ឬ ទីតាំងនៅជាប់ក្រុងខាងលើ ក្នុងតម្លៃក្រោម១០០០០$ បើលោកអ្នកមានឬស្គាល់សូមទាក់ទងមកការិយាល័យយើងខ្ញុំ 077681455/0886833867។

បញ្ជាក់: ដីនោះត្រូវមានប្លង់កម្មសិទ្ធគ្រប់គ្រងដោយស្របច្បាប់។