ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ បាន​ចុះ​បញ្ជីជា​ផ្លូវ​ការនៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារមូល​បត្រ​កម្ពុជា​..(មាន​វីដេអូ​)

2017-06-08 00:50:50     634     រ័ត្ន

ខេត្តព្រះសីហនុ​៖ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ​ (កសស) បាន​ចុះ​បញ្ជីជា​ផ្លូវ​ការនៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សារមូល​បត្រ​កម្ពុជា​ (ផ.ម.ក.)​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៧​។

ក្រោម​អធិបតី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត​ អូន​ ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន​ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ។