ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

ពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិន(H1)បានកើនឡើង២០ភាគរយក្នុង​ពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ​២០១៧...

2017-07-31 17:30:41     405     រ័ត្ន

ប្រទេសចិន៖ លោក Qian Keming អនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃចន្ទថាទំហំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់ចិនបានឈានដល់ ១៣,១៤ពាន់ពាន់លានយន់ ស្មើនឹង​១,៩៥ពាន់ពាន់លានដុល្លារ នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០១៧គឺកើនឡើង ១៩,៦ ភាគរយ។

លោក Qian បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅការិយាល័យព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋថា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងមើលឃើញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សហើយពាណិជ្ជកម្មសកលក៏កំពុងបង្កើនល្បឿនផងដែរ បរិយាកាសខាងក្រៅនៃការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានប្រសើរឡើង។

ការនាំចេញនៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះបានកើនឡើង ១៥ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំមុនខណៈការនាំចូលបានកើនឡើង ២៥,៦ភាគរយធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

លោក Qian ក៏បាននិយាយផងដែរថាការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនបានក្លាយជាសមហេតុផល ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសក្នុងរយៈពេល ៦ខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០១៧ បានថយចុះ៤២,៩% ក្នុងសន្ទស្សន៍ប្រចាំឆ្នាំគឺ ៣៣១,១ពាន់លានយ័នស្មើនឹង៤៩,១៧ពាន់លានដុល្លារ) ។

លោក Qian បានថ្លែងថា៖ បញ្ហាវិនិយោគរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានលក្ខណៈពិសេស យើងបានធ្វើការជាមួយនាយកដ្ឋានដទៃទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនិងការអនុលោមទៅតាមការវិនិយោគ យើងបានដឹកនាំសហគ្រាសនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យជាប្រព័ន្ធនិងជួយសម្រួលដល់ការវិនិយោគនៅបរទេស។