ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

អត់ទាន់ដឹងជាគំនុំអីទេ ចងដៃដូចអ្នកទោស

2017-07-25 15:29:52     346     VD7 News

ប្រេសុីល៖ ប៉ូលីសយោធានៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យ ម៉ោងប្រហែលជា 14 បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានមួយបានប្រទះឃើញសាកសព

នៅតំបន់ Mirassol D'Oeste ប្រទេសប្រេសុីល។

យោងទៅតាមប៉ូលីលជនរងគ្រោះត្រូវបានគេកំណត់ថា លោក Antonio Weverton Biribili, 18 និង Elbe Peron 28 ឆ្នាំ។ ពួកគេមានដៃជាប់ចំណង និងលត់ជង្គង់ផ្កាប់មុខនៅលើដីដែលបានបង្ហាញថាឃាតករបានបង្ខំឱ្យលត់ជង្គង់មុនពេលគេបាញ់ស្លាប់។

អ្នកជំនាញអត្តសញ្ញាណមន្រ្តីបច្ចេកទេសការិយាល័យ (Politec) Caceres បានយករាងកាយរបស់ពួកគេទៅវិទ្យាស្ថានច្បាប់វេជ្ជសាស្ត្រ (IML) សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម៕