ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

សម្រេចចិត្ត ចាក់ករមិត្តស្រីសម្លាប់ ដោយសារ ខ្លួនមិនអាចបំពេញបំណង...

2017-07-25 16:05:30     382     VD7 News

ប្រេសុីល៖ ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការចាក់ដោយកាំបិតនេសាទនៅតាមផ្លូវជិតផ្សារសាធារណៈនៃ Bayeux ទីក្រុងJoão Pessoa ប្រេសុីល ។

នេះបើយោងតាមប៉ូលីសថា លោក Isidro អាយុ 26 ឆ្នាំ បាន សម្លាប់គឺជាអតីតដៃគូបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយឈ្មោះ Ribeie 18 ឆ្នាំ ត្រូវជាមិត្តស្រី ។ ប៉ូលីសបានចង្អុលបង្ហាញថាបុរសនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយឈ្មោះក្លែងក្លាយរបស់ "Ugly" ដែលបានសម្លាប់មិត្តស្រីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ថានាងក្បត់ចិត្តមានប្រុសថ្មី។

នេះបើយោងតាមសាច់ញាតិថា ពួកគេដែលបានរស់នៅក្នុងសួនច្បារព្រលានយន្តហោះនេះ បន្ទាប់ពីមានជម្លោះ ដោយសារស្ត្រីនេះ តែងតែលើឡើងថា បុរសមិត្តប្រុសខ្លួនមិនបានបំពេញ...នាងអស់ចិត្តនោះទេ, ហើយបានទាក់ទងបុរសផ្សេងម្នាក់ទៀត ខណៈពេលដែលដឹងដល់មិត្តប្រុសក៏ធ្វើការចែកផ្លូវគ្នារយ:2ខែមកហើយ ក្រោយមកស្ត្រីជនរងគ្រោះបានទៅជួបអាតីតមិត្តប្រុស ដើម្បីសុំត្រូវគ្នាវិញ តែមិត្តប្រុសមិនលើកលែងអោយស្ត្រីនេះទេក៏កើតរឿងជាថ្មីទៀត ឈានដល់ការសម្លាប់នេះតែម្ដង។ ប៉ូលិសបានចោទប្រកាន់លោក Alexander Isidro ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ flagranteConforme៕