ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

មនុស្សជាច្រើននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅវ៉េណេស៊ុយអេឡា...

2017-07-31 12:33:05     424     រ័ត្ន

វ៉េណេស៊ុយអេឡា៖ មានករណីមួយធ្វើឲ្យផ្អើលពេញទីក្រុងវ៉េណេស៊ុយអេឡា រីឯមនុស្ស១០នាក់បានស្លាប់ ក្នុងនោះមានក្មេងជំទង់ពីរនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

ប្រភពបានបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលមានអំពើហឹង្សាកើតឡើងនៅពេលវ៉េណេស៊ុយអេឡាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់សភាធម្មនុញ្ញជាតិដែលជាស្ថាប័នថ្មីមួយដែលមានអំណាចក្នុងការសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញ សូមចាំអានព័ត៌មាន​លំអិត​នៅពេលក្រោយ​។