ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧

ជួយ​ Share ដើម្បី​អោយ​អ្នកធ្វើការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​...

2017-07-16 16:15:19     667     VD7 News

ចិន៖ យោងតាមព័ត៌មានដែលទទួលបាននេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិន។ បុរសជាកសិករអាយុ 23 ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងជួសជុលត្រាក់ទ័ររបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លៀកពាក់របៀបអាវរហែក រយ៉ីរយ៉ៃ​ ហើយបាន​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​ម៉ាស៊ីនដែលជាប់នឹងត្រាក់ទ័រ បន្ទាប់មកបានបឺតនាំគាត់ចូលទៅក្នុងម៉ាសុីន ស្លាប់គួរឱ្យភ័យខ្លាច។

ជា​សារ​មួយ​រំលឹកផង​ដែរ​ទៅដល់បងប្អូនយើងដែល​ប្រកបរបរ​ កាន់​ម៉ាសុីន​ សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ឲ្យ​ខ្ពស់​បំផុត​ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀតស្រីៗ​ដែល​បម្រើការងារ​តាម​រោងចក្រ​ជាដើម​រឿង​បញ្ហា​សក់​របស់នាង​៕