ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២២ ខែតុលា ២០១៧

សម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសឡាវ ដើម្បីពិភាក្សាជាលើកចុងក្រោយ អំពីបញ្ហាភាពរកាំរកូស តាមព្រំដែន ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីឡាវ

2017-08-12 08:09:09     109     VD7 News