ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧

ក្រុមសមាគមន៍ចិន សហការជាមួយ អាជ្ញាធរភូមិទ្រា៤ និងពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ បញ្ចេញនូវក្តីស្រលាញ់ ថែរក្សាមហាគ្រួសារខ្មែរ

2017-09-10 09:38:47     102     ភ្នំព្រឹក ( ភ្នំពេញ)

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹកវេលាម៉ោង ៧និ៣០នាទី ថ្ងៃទី១0 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមសមាគមន៍ចិន (បញ្ចេញនូវក្តីស្រលាញ់ថែរក្សាមហាគ្រួសារខ្មែរ) សហការជាមួយ អាជ្ញាធរដែនដីភូមិទ្រា៤ ដឹកនាំដោយ លោក ហ៉ីង សាម៉ន អនុរប្រធានភូមិទ្រា៤ និងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្នដោយស្ម័គ្រចិត្ត ជាច្រើននាក់ និង សហការពីរបងប្អូនសមាគមន៍ចិនជាច្រើននាក់ ដើម្បីសម្អាតសំរាមតាមដងផ្លូវនិងតាមមាត់អណ្តូងលូ ស្ថិតក្នុងភូមិទ្រា៤ ផ្ទាល់តែម្តង ៕ ដោយ ភ្នំព្រឹក