ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧

ដំណឹងមរណភាព ៖ លោក គី ឡុង អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា បានទទួលមរណៈភាពហើយ

2017-09-14 14:27:43     115     VD7 News

ដំណឹងមរណភាព ៖ លោក គី ឡុង អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា បានទទួលមរណៈភាពហើយ ។ លោក បានដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាច្រើនខែមកហើយ ប៉ុន្តែសម្រាកព្យាលដោយមិនដឹងខ្លួន ទើបតែនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញានេះ គាត់បានទទួលមរណភាពហើយ ៕ ដោយ VD7