ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧

ទេវតាឆ្នាំរការ សង្យ័យអាងស្លាបតាហ្មង! ពីរឃុំមានផ្ទះ១៩ខ្នង ត្រូវបានរលំខ្ទេច ករណី​នេះប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ទុក​ជាខ្លាំង

2017-04-25 11:33:11     410     កូននាគខ្មៅ

ខេត្តបាត់ដំបង៖ មានភ្លៀងធ្លាក់មួយមេលាយឡំនិងខ្យល់កន្ទ្រាក់នៅវេលាម៉ោង១៤:៣៥នាទីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅត្រង់ចំនុចភូមិសួរស្តី ឃុំតាលាស់ និងចំណែក​មួយ​ភូមិ​ទៀត​គឺ​ ភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបង មានករណីភ្លៀងលាយឡំនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បានកើតឡើងបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន១៩ខ្នង គឺឃុំតាលាស់ប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន០៣ខ្នង៖១-ផ្ទះទំហំ ៦x៧ ធ្វើអំពីឈើដំបូលប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងក្តា ធ្លាក់ពីលើជើងតាងខូចខាតទាំងស្រុងម្ចាស់ឈ្មោះ វឿង លិច ភេទប្រុស អាយុ៥៤ឆ្នាំធ្វើស្រែរស់នៅភូមិសួរស្តី ឃុំតាលាស់ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។២-ផ្ទះទំហំ ៥x៧ ធ្វើអំពីឈើដំបូលប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងក្តា របើកដំបូលមួយចំហៀងខូចខាត៤០% ម្ចាស់ឈ្មោះ វាត់ សាវាង ភេទប្រុស អាយុ៤១ឆ្នាំធ្វើស្រែរស់នៅភូមិសួរស្តីឃុំតាលាស់ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។៣-ផ្ទះទំហំ ៤x៤ ធ្វើអំពីឈើដំបូលប្រក់ស័ង្កសី ជញ្ជាំងស័ង្កសី របើកជញ្ជាំងផ្ទះមួយចំហៀងខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ កូវ សំបូរ ភេទប្រុស អាយុ៥៧ឆ្នាំ ធ្វើស្រែរស់នៅភូមិសួរស្តី ឃុំតាលាស់ស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបង។លោកអធិការស្រុកមោងឬស្សីបានឲ្យដឹងថាមានឃុំចំនួនពីរទទួលរងប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន១៩ខ្នងក្នុងនោះមានឃុំតាលាស់និងឃុំកកោះ ចំនួន៣ខ្នង៖១-ផ្ទះទំហំ ៥x៦ ធ្វើអំពីឈើដំបូលប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងក្តាធ្លាក់ពីលើជើងតាងខូចខាតទាំងស្រុង ម្ចាស់ឈ្មោះ លីន ផល្លី ភេទប្រុស អាយុ២៦ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។២-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីងខូចខាត ២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ លីន ផល្លី ភេទស្រី អាយុ២៥ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។៣-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ដំបូលប្រក់ស័ង្កសី ជញ្ជាំងស័ង្គសី ធ្លាក់ពីលើជើងតាងខូចខាតទាំងស្រុង ម្ចាស់ឈ្មោះ រ៉េម ណាភេទប្រុស អាយុ៥៣ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ឃុំកកោះស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។៤-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងស័ង្គសី របើកដំបូល ខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ ឆេន ធឿន ភេទប្រុសអាយុ៣៥ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបង។៥-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ប្រក់ស័ង្គសីជញ្ជាំងស័ង្គសី របើកដំបូលមួយចំហៀង ខូចខាតទាំងស្រុង ម្ចាស់ឈ្មោះ សឿយ សត់ ភេទស្រី អាយុ៣៥ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបង។៦-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ដំបូលប្រក់ស័ង្កសី ជញ្ជាំងស័ង្គសី របើកដំបូលមួយចំហៀងខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ សយ ធឿតភេទប្រុស អាយុ២៨ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។៧-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងស័ង្កសី របើកជញ្ជាំងផ្ទះមួយចំហៀងខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ សំ រ៉េត ភេទស្រីអាយុ៤៩ឆ្នាំ ធ្វេីស្រែ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។៨-ផ្ទះទំហំ ៣x៤ ធ្វើអំពីឈើ ប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងស័ង្កសី របើកដំបូលមួយចំហៀង​ ខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ ក្រូច ធី ភេទស្រីអាយុ៨៥ឆ្នាំ ចាស់ជរា រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។៩-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ដំបូលប្រក់ស័ង្កសី ជញ្ជាំងស័ង្កសី របើកដំបូលមួយចំហៀងខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ យីន ឃីម ភេទស្រី អាយុ២៥ឆ្នាំ លេងភ្លេងការ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។១០-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងស័ង្កសី របេីកដំបូលមួយចំហៀង ខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ យន់ ហាច ភេទប្រុសអាយុ២៨ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ឃុំកកោះស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបង។១១-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងស័ង្កសី របើកដំបូលមួយចំហៀងខូចខាត ២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ ហុយ សាន ភេទប្រុស អាយុ៣៧ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ១២-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ដំបូលប្រក់ស័ង្កសី ជញ្ជាំងស័ង្កសី ធ្លាក់ពីលើជើងតាងខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ វិន គងភេទប្រុស អាយុ៣៦ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ឃុំកកោះស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ១៣-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ប្រក់ស័ង្កសីជញ្ជាំងស័ង្កសី របើកដំបូលមួយចំហៀង ខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ បឿន យ៉េន ភេទស្រី អាយុ៣៥ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។១៤-ផ្ទះទំហំ ៤x៥ ធ្វើអំពីឈើ ដំបូលប្រក់ស័ង្កសី ជញ្ជាំងស័ង្កសី របើកដំបូលមួយចំហៀងខូចខាត២០% ម្ចាស់ឈ្មោះ ទុំ ទឿនភេទស្រី អាយុ២៥ឆ្នាំ កម្មករ រស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។១៥-ផ្ទះទំហំ៤x៥ធ្វេីអំពីឈើប្រក់ស័ង្គសីជញ្ជាំងស័ង្គសីរបេីកដំបូលខូចខាត២០%ម្ចាស់ឈ្មោះរឿយ រស្មី ភេទប្រុស អាយុ៣២ឆ្នាំកម្មកររស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។១៦- ផ្ទះទំហំ៤x៥ធ្វើអំពីឈើប្រក់ស័ង្គសីជញ្ជាំងស័ង្គសីរបើកដំបូលមួយចំហៀងខូចខាត២០%ម្ចាស់ឈ្មោះពោ ហេតភេទប្រុសអាយុ២៣ឆ្នាំកម្មកររស់នៅភូមិទួលព្រំ១ ឃុំកកោះ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ។លោកអភិបាលខេត្ត បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នរាល់អាកាសធាតុដែលមានសភាពមិនប្រក្រតី សូមបងប្អូនរកទីជម្រកឲ្យបានសមរម្យដើម្បីបញ្ជៀស់នូវគ្រោះថ្នាក់ជាយ្យថាហេតុណាមួយ បច្ចុប្បន្នលោកអភិបាល និងយកចិត្តទុកដាក់រាល់ទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងចុះភ្ជាប់គ្រប់ភារកិច្ចចំពោះមុខផងដែរ ហើយក៏មិនទុកឲ្យបងប្អូនឯកកោនោះដែរ ៕ ដោយ៖(ឥទ្ទិពល)