ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

កីឡាករកម្ពុជា​ ៣រូបឆ្លង​ប្រទេសដើម្បីប្រកួត ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ RAHU FIGHT ទៅជាយ៉ាងណា​

2017-04-15 01:46:53     482     រ័ត្ន

ប្រទេសបារាំង៖ នៅម៉ោង​១១:៣០នាទី​យប់​នេះ​ កីឡាករកម្ពុជា ​៣រូបឆ្លង​ប្រទេសប្រកួត ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ RAHU Fight មាន ឡៅ​ ចន្ទ្រា, សេន ប៊ុនថេន​ និង​មឺុន​ សុភា​ និង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជាមួយ​កីឡាករ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​បារាំង​នៅ​ក្នុងនេះត្រូវនិងថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ RAHU Fight នៅ​ប្រទេស​បារាំង​។

តើកីឡាករកម្ពុជាអាចយកឈ្នះកីឡាករម្ចាស់​ផ្ទះ​បារាំង​បានដែរឬទេ​?សូម​ទស្សនា​ទាំងអស់​គ្នា​។ ដកស្រង់​ពី៖ PAGE.CAM-SPORT.កែសម្រួល​ដោយ​៖ ទុយ​ ហ៊ួត​