ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​មោទណភាព​ណាស់​ដែលបានទទួល​មេដាយមាសចំនួន ៣ឆ្នាំជាប់​ៗគ្នា ក្នុងការប្រកួតកីឡា​ប៉េតង់​ពិភព​លោក​

2017-04-17 01:10:20     505     រ័ត្ន

នៅប្រទេស​កម្ពុជា​កីឡាករ និងកីឡាការិនីចំនួន៣រូបដែលបានទទួល​មេដាយមាសចំនួន ៣ឆ្នាំជាប់​ៗគ្នា ក្នុងការប្រកួតកីឡា​ប៉េតង់​ នៅឆ្នាំ​២០១៥,២០១៦ និងឆ្នាំ​២០១៧ផងដែរ មានកីឡាការិនី២រូប និងកីឡាករ១រូប។

កីឡា​ការិនីកម្ពុជា​បាន​ប្រកួតកីឡា​ប៉េតង់​ទទួល​បានមេដាយមាស​ចំនួន​១ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥កីឡាការិនីដែលទទួលមេដាយមាសមានឈ្មោះ កែ ឡេង បាន​ឈ្នះ​មេដាយ​មាស​​ពិភព​លោក​កីឡា​ប៉េតង់​ កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៥។ រីឯ​កីឡា​ករ​វិញ​ក៏បាន​ទទួល​មេដាយ​មាស​ពិភព​លោក​ ដែលមានឈ្មោះ សុខ​ ចាន់មាន​ បាន​ឈ្នះ​មេដាយ​មាសប៉េតង់​​ពិភពលោក​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ និង​មានកីឡាការិនីមួយរូបទៀតបាន​ឈ្នះ​មេដាយ​មាសប៉េតង់​​ពិភពលោក​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧នេះ ដែលមានឈ្មោះ អ៊ុក ស្រីមុំ នេះ​ជា​កីឡាករ និង​កីឡាការិនីកម្ពុជា​ដែល​បាន​នាំ​មេដាយ​មាស​ជើងឯក​ពិភពលោក​ជូន​ជាតិ​មាតុភូមិ​យើង​។ កែសម្រួល​ដោយ​៖ ទុយ​ ហ៊ួត​