ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៨ ខែធ្នូ ២០១៧

ប្លែៗ!!! ទីលានប្រជល់សត្វជ្រូកជាមួយនិងសត្វ មាន video

2017-05-02 19:18:57     481     កូននាគខ្មៅ

ប្រភពFB % ធ្លាប់តែ មេីលមាន់ ជល់គ្នា គោជល់គ្នា លូវមាន សត្វពីរប្រភេទ ខុសគ្នា គេមានបង្កើតទីលានអោយខាំគ្នាហើយមានមនុស្សម្នាឈរមើលយ៉ាងច្រើនមិនគួអោយជឿ ជ្រូក ជាមួយឆ្កែ ទាយសាកមើល!!! ទាំងអស់ មុនចុចមេីល comment សិនជ្រូកនិងឆ្កែមួយណាឈ្នះ? ហាមលេងល្បែងសុីសងគ្រប់ប្រភេទ នេះគ្រាន់តែកម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះ*ចំណាំ/ល្បែងនាំមកនូវក្តីវិនាស