ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែកក្កដា ២០១៧

ឮដំណឹងថាកីឡាករ ផល សុភ័ណ្ឌ សូម​សងសឹក​ ខុន ក្រុងថេប ក្នុងថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា តើ​លទ្ធផល​ទៅជា​យ៉ាង​ណា?

1 month ago     377     ទុយ​ ហ៊ួត​

ឮដំណឹងថា ជើងខ្លាំងក្លឹបតាឡីដំរីមានរឹទ្ធកីឡាករ ផល សុភ័ណ្ឌ និងសុំខ្លួនចូលមកសងសឹកជាមួយអ្នកលេងកែង មួយថៃ ខុន ក្រុងថេប នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខនេះ! កាលពីជំនួបលើកទី១ ផល សុភ័ណ្ឌ ត្រូវបាន ខុន ក្រុងថេប ផ្តួលអោយសន្លប់ក្នុងទឹកទី១។

ក្រោយមក ក្រុងថេប ត្រូវបានដាក់អោយជួបជាមួយ ឃិម ឌីម៉ា តែត្រូវបាន ឃិម ឌីម៉ា វាយអោយសន្លប់ទាំង២លើក គឺនៅទឹកទី៥មួយលើក និង ទឹកទី៣មួយលើក! ក្នុងជំនួបជាមួយផល សុភ័ណ្ឌ នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះតើបងប្អូនគិតថា ផល សុភ័ណ្ឌ អាចសងសឹកខុនក្រុងថេបបានដែរឬទេ ?? សូមទស្សនាវិដេអូប្រកួតដែល ផល សោភ័ណ្ឌ បានសន្លប់របស់ ខុន ក្រុងថេមខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា?